zondag 8 mei 2016

Familieweekblad "De Post" 1949 - 1990

Deze tikte ik op 7 mei 2016 g op de kop op de Rommelmarkt te Berlaar :Jaargang 1 van De Post, Weekblad, Drukkerij N.V. Patria nrs 1 tot 20 (1949) in 2 volumes.
Originele prijs : 15 frank per deel.  Betaald : 10 euro voor de twee + 1 los nummer van 1960
Bij ons thuis, eind jaren 40, kwamen er verschillende tijdschriften in huis. Bij de grootouders en de ouders waren dat niet dezelfde maar iedereen las van iedereen. 


Voor de grootouders was dat altijd "Het Laatste Nieuws" geweest en voor de ouders "La Libre Belgique". Waarom mijn vader, die nochtans een Vlaming was, absoluut een Franstalige krant wou lezen heb ik nooit geweten. Hij zal het niveau van deze krant hoger ingeschat hebben. Zo heb ik ook nooit geweten waarom mijn tante en peter, zij van Aarschot en hij van Leuven, Le Soir in huis namen. Deze laatsten kochten ook geregeld "Humoradio". 


Als weekblad kochten mijn grootouders "De Post" en ze waren er ook vlug bij. Reeds in de jaren 50 ging ik speciaal naar boven om dat mooi geïllustreerde en vooral gekleurde weekblad door te nemen, eerst alleen voor de prentjes en later voor de tekst natuurlijk. Als tegenhanger kochten mijn ouders dan de "Paris Match" vooral voor zijn mooie kleurenfoto's en actualiteit. Vanaf 58, toen ik zelf een beetje beter bij kas kwam, haalde ik wekelijks "Humoradio"in huis. 


Reeds bij het eerste nummer, maakte "De Post " aan zijn publiek duidelijk dat het zeer katholiek en vooral anti-communistisch geörienteerd was. Lees maar op het kaft over de secretaresse die ontsnapte uit de Russische ambassade en waar  nog weken werd over uitgeweid. Je zou "De Post" een sensatieblad avant la lettre kunnen noemen alhoewel het niet meer te vergelijken is met wat er later verscheen zoals Dag Allemaal en andere Stories , Kwiks of Panorama's. Een geheugensteuntje voor dat tijdperk : De geboorte van Charles, troonopvolger in Engeland.
De geschiedenis van "Magnet Magazines" en ook het weekblad "De Post"  gaat terug tot 1949. Toen kocht Cyriel Van Thillo (Antwerpse bankiersfamilie  de in 1928 opgerichte Antwerpse drukkerij Patria, bekend van onder meer De Dag, Piccolo (het latere Tip-Top) en De Post (in 1990 gefuseerd met Panorama). Van Thillo splitste het bedrijf op in twee delen:
Drukkerij en Rotogravure-drukkerij  Astra enerzijds en het uitgeversbedrijf Sparta anderzijds.
Cyriel had 3 zonen (Ludo, Herman en Joris) die het zakenleven van hun vader
verder zetten.
-Ludo houdt zich bezig met de uitgeverij Sparta.
-Joris houdt zich bezig met de drukkerij Astra
-Herman bestuurt Spaarkrediet (spaarbank)
In 1956 kwamen Cyriels zonen, Ludo en Joris, aan het hoofd van het bedrijf te staan. Het was het begin van de hoogdagen van Astra-Sparta, dat onder meer een eigen handelsdrukkerij begon en in 1963 Le Soir Illustré begon te drukken voor de Waalse groep Rossel.n 1975 kochten Uitgeverij J. Hoste, de Waalse zakenman Maurice Brébart en Sparta elk een deel van het Franstalige vrouwenblad Femmes d’Aujourd’hui/Het Rijk der Vrouw. Dat was de eerste samenwerking tussen Hoste en Sparta maar de band zou snel groeien. In 1976 richtten de twee een gezamenlijke dochteronderneming op om De Post uit te geven: de NV Mavanti.
1987
De familie Van Thillo neemt 66% van de aandelen van Hoste nv over, om uiteindelijk alle aandelen in haar bezit te krijgen. De naam van de uitgeverij verandert in De Persgroep. De Persgroep overkoepelt in die tijd Sparta en Hoste nv. Sparta geeft de tijdschriften (Dag Allemaal en Joepie) van de familie Van Thillo uit. Hoste nv brengt naast Het Laatste Nieuws/De Nieuwe Gazet ook titels uit als Blik, Kwik, Zondagsnieuws, De Post en Het Rijk der Vrouw.
De Post fuseerde in 1990 met een ander tijdschrift.

In zijn boek "Uitgevers komen in de hemel " vermeldt Walter Soethoudt op blz 78 :

"Jef (Anthierens) Günther (H. Götfried en Wiel Elbersen waren op een bepaald ogenblik het trio dat het weekblad DE POST in elkaar zette."

Nog een interessant artikel uit het beginjaar 1949, vooral tot de verbeelding sprekend. 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten