zaterdag 19 november 2011

De toekomst in onze kindertijd - Het jaar 2000 in de forties en fifties

In de jaren 40 en 50 had men slechts een vaag idee wat men met de techniek in  de toekomst zou kunnen verwezenlijken.. Er werden fantastische ideeën geopperd en de science-fiction was reeds aan zijn opmars bezig. Wij kinderen, lazen in onze stripweekblaadjes Robbedoes, Mickey of  Kuifje over fantastische verwezenlijkingen, zoals deuren, die vanzelf open zouden gaan, robotten die ons zouden bedienen en met ons communiceren en mensen die op de maan zouden lopen. . En ook de gewone weekbladen lieten zich niet onbetuigd zoals hier een paar voorbeelden zullen volgen uit "Ons land" in 1954. De Post voorspelde reeds het einde der tijden in 1949.
Het toekomstverhaal dat mij het meeste intrigeerde en heel mijn leven is blijven volgen, verscheen in Robbedoes in 1945. Je kunt het gebundeld vinden in het zeldzame album nr 15 en 16. Ik heb het pas in 2010 teruggevonden.


Robbedoes gaat naar de toekomst. Er zijn geen voetgangers meer, en wie zich toch te voet op de openbare weg waagt wordt opgepakt. Je communiceert via een soort televisie. De trottoirs zijn rollend geworden en het grootste gedeelte van het verkeer gebeurt door de lucht, en met een duizelingwekkende snelheid. Geld bestaat niet meer en de enige oorlog die nog moet gevoerd worden is tegen de agressieve marsbewoners.  In 1955 heeft zich een ernstige wereldramp voorgedaan , maar de mensheid heeft het overleefd.


Ook Mickeymagazine liet zich niet onbetuigd. In hun eerste jaargang in 1950 maakt Mickey kennis met een wonderlijke wezen uit de toekomst. Dit wezen vindt de vertaalmachine uit en is een voorloper van Lernhout en Auspie.Ook werd in dit verhaal voorspelt dat de mens zich in het jaar 2000 zal voeden met geuren.
Een ernstiger blad, Ons Land van 7 augustus 1954 voorspelt "De wondere wereld van het jaar 2054. Geld zal niet meer bestaan, men zal zeer vlug en gemakkelijk reizen. Gaan werken op 300 km van huis zal normaal zijn en ieder werk is kinderspel geworden dank zij en "lichtschrijfmachine", de voorspelling van onze tekstverwerker en email. Hieronder een vreemde machine die gesproken tekst in geschreven taal omzet en via televisie (er wordt nog niet van computer gesproken) zal met machines kunnen bedienen.

De boekenreeks "Jongens en Wetenschap" was in de jaren 50 heel populair.Je kon er zowat alles over wetenschap in lezen, aangepast voor de jeugd en aangevuld met experimenten, technieken, knutselen en zelfs sport.Het was de Nederlandse bewerking van het Zwitserse jeugdboek Helveticus door ene Dr. R.B.J.Hyckx, die wel degelijk werk heeft geleverd. Uitgeverij Daphne Gent bracht het op de markt. Dit is het kaft van deel X, uitgegeven in 1959 en waarin een degelijk artikel werd gepubliceerd : "Hoe zullen wij over 50 jaar leven ? Een blik in de toekomst".


De voorspelling van de computer. In 59 was men er reeds mee bezig en zo'n apparaat nam gemakkelijk een ganse kamer in......


Zeer juist voorspeld.......
Van in de jaren 70 bestaan er degelijke kant-en-klaarmaaltijden.Voorspelling van de zonnepanelen
De air-jackings werden niet voorspeld. Er zijn minder vliegtuigcrashes in verhouding met vroeger. Het is een feit dat er 4 X minder verkeersongevallen gebeuren dan in de fifties, alhoewel het wagenpark (in België) verzesvoudigd is, dank zij de strengere reglementering. En Tsjernobyl had men nog niet voorzien....
Hier hoeft geen commentaar bij. De meeste mensen hebben een flatline- t.v. al dan niet met 3D.
De brilletjes zijn nog niet verdwenen , maar dat zal niet lang meer duren.

Verkeerde voorspellingen : De braak liggende gedeelten van de wereld zullen ten behoeve van de mensheid kunnen bebouwd worden. Dit betekent dus, vooraleer de Sahara tot een paradijs, de oerwouden langs de Amazone, de dorre vlakten van zuid-Amerika, de steppen van Afrika en Australië voor de mensen tot droomlanden zijn omgetoverd.

Dienstboden of spoorkondukteurs, hotelboys of straatvegers, kelners of briefdragers zullen voor ons nageslacht historische kuriositeiten zijn. Alles zal geautomatiseerd worden want voor eenvoudig, ja vernederend werk zal niemand meer gevonden worden..


Geen opmerkingen:

Een reactie posten