zondag 4 februari 2018

De Schipstraat van Leuven na de oorlog

                                      De Schipstraat te Leuven

                                                                         in de vorige eeuw


Een van de belangrijkste handelsstraten sedert de middeleeuwen is de Mechelsestraat. Zij bestond uit twee delen, het gedeelte dat liep van aan de lange trappen van de Sint-Pieterskerk tot aan de Vismarkt, vroeger en nog steeds door oude Leuvenaars Schipstraat genoemd en het tweede gedeelte van aan de Vismarkt tot aan de Keizersberg (Boelenberg - Cesarsberg - Mont César)

Een gedeelte van de Mechelsestraat verdween door het slopen van het oude Vleeshuis en de daartegenliggende huizen, en de ruimte die vrijkwam is het huidige Mathieu-de-Laeyensplein. De werken voor aanpassing waren begonnen voor 1914 maar de binnenkomst van en de verwoesting door de Duitsers in 14 hebben het afbreken wat versneld.Op dit plan kun je ook nog uitzoeken wat er met "De Zeven Hoeken" bedoeld werd.


Het bekende geveltje, dat links van het huis 'De Ploegh" aantreft stond vroeger een twintigtal meter meer naar achter en maakte deel uit van het verdwenen "Pekke Leverstraat". Het was onmiddellijk zichtbaar als je het "Leverstraatje" betrad. Thans dient de ruimte achter de verplaatste gevel als autostaanplaats, maar de oude straat is nog steeds zichtbaar.


Het bekende huis "In de Ploegh", nr. 5.  Wij hoorden in onze jeugd, de jaren 40 en 50 vertellen dat dit het geboortehuis was van Alphonse Smets, die burgemeester van Leuven  (1947-1952 en 1959-1796).

In 1835 werd er een drogisterij opgericht en later werd het apotheek "Feyens". Deze apotheek werd in 1907 overgenoen door ene G. Smets, wiens zoon er geboren werd in 1908, Alphonse.  En er is nog steeds een apotheek in gevestigd...tot 2018 in elk geval.
                                                   2017  Noodoplossing (zoals in 1914)Het huis ernaast, met de hoek heette "Het vliegend Peert" en ik heb er allerlei winkeltjes geweten. Wat mij best bijbleef was "Taxi Breckpot" die er in de jaren 70 gevestigd was.  Daarna werd het een schoenhandel. Het huis dateert van het einde van de 18e eeuw.Mechelsestraat 9 : "Het Boeckxen".  Ging het over een klein bok of een boekje ? Waarschijnlijk het eerste want wij zaten in de Slachthuiswijk.In 1948 kwam er het café "Victoria" van de Brasserie de La Dijle en in de jaren 60 had behanger Fons Vanhoren er zijn winkel. Fons  heeft in de oorlogsjaren en een gedeelte erna gewerkt bij behanger Vounckx-Schievers in de Mechelsestraat nr 102, ouders en grootouders schrijver dezes, maar net voor hij naar de Schipstraat verhuisde had hij zijn winkel in de Mechelsestraat nr 63, naast het Blokske. Hij overleed in 2016, 93 jaar oud.
Ik heb hem nog opgezocht in de Ierse-Predikherenstraat, maar  hij wist niet veel meer te vertellen of had er geen zin meer in. Jammer.Zo heeft het er heel wat jaren bijgestaan. Afbreken gaat vlot in Leuven, heropbouwen blijkbaar niet.

Deze gevel werd een paar jaar geleden afgebroken en is eindelijk, na een vijftal jaren heropgebouwd. Thans is er een brillenwinkel, Vanden Balck gevestigd, familie van de bekende brillenzaak Vanden Balck uit de Bondgenotenlaan.Nr 11 : Huis 'De Witte Sluyer".  In 1933 vonden we Charles Suy als eigenaar terug.  Er was de bekende zaak van scharen en messen gevestigd tot een dertigtal jaren geleden, toen  hij naar de Tiensestraat verhuisde, naast de Universum. Maar reeds in 1900 vind ik op nr 31 een Suy terug. De nummers zijn wel veranderd na de afbraak van de veemarkt en aanpalende huizen . In 1933 was Charles Suy de eigenaar en in de jaren 50 vinden we er  de gezusters  Elisabeth en Marie Suy terug, die de zaak uitbaatten en er gedomicilieerd waren  (Telling 1947) De laatste Suy overleed in 2016. De winkel staat nog steeds leeg.
In de Mechelsestraat is nu ..... gevestigd. Op de ruit van de deur is nog steeds herinnering van de vorige uitbater merkbaar : Gillette. Goeie lijm hadden ze in die tijd.
Nr 13 : De Calcoenschen Haen" In de 18e eeuw was het huis eigendom van de schoonouders van Mathias van den Gheyn, de organist, componist.
Dit was het huis Tallon, sinds 1938 uitgebaat door Mej. A. Valvekens.
In 72 werden er verbouwingen gedaan door de familie Herinckx, handelaars.

Nr. 15 : "Den Gulden Voet". In oude tijden een beenhouwerswinkel en in 1958 werden er verbouwingen gedaan.Eugène Maison had zijn groentewinkel alhier. Fernande de dochter getuigt : Wij woonde in nr 15 van 1955 ik tot 1965 dan ben ik getrouwd met Fernand Rondou en hebben wij de beenhouwerij van Georges PIERRE overgenomen in de Pensstraat nu mijne zoon zijn beenhouwerij .

Supermarkt wijn.
Nr. 17 :


Was een tijdje café "De Ark"

 In de jaren 60 was dit een dancing, en toen deze verhuisde naar de Koning-Albertlaan werd het een Lunapark, om nog later weer café te worden.


Christiane Orbaen Myn broer Rocky heeft inderdaad de "Crazy cat" overgenomen. Ik denk dat h.nr 15 was. Zal nakyken. Naast de.groente-en fruitwinkel. Prettig week-end iedereen.

Rocky
Jenny Pottiez helemaal links.  In het midden André Celis , helemaal rechts Micheline Stroobants die bij Gazelle werkte, dochter van de Memling  en de andere jongens zijn studenten van de vlavla ! Jaren 60.  (J.P.)
In de jaren 60 : De Crazy Cat, Rocky.... e.a. die daarna naar de Dierik Boutslaan (toen Koning-Albertlaan) getrokken zijn, de latere Belgisch Congo.Nr 21 : hoedenwinkel

Nr 23 : Penserijwinkel van Madame Van Brusselen


.nr. 23 was madam Van Brusselen de penserijwinkel en dan 25 was Johny de coiffeur die inderdaad van de overkant kwam ....de kapperszaak van Johny had een kamer boven het huis daarnaast ervoor of erna dst weet ik niet meer ....
Nr. 25 Johny , de kapper. Die kwam van aan de overkant. In 1960 zat Jean Decembry (Johnnie) nog aan de overkant in 34


De vishandel van de familie Van Weddingen in nr 29.

Nr 31 ; hier is jarenlang een parapluwinkel geweest, zelfs van voor de oorlog al.


Passe- Partout 69

Nr 31 : ParapluwinkelNr 33 

Dat Fred met de Harp zou begonnen zijn, is een goed bewaarde fabel,. Het initiatief daartoe is uitgegaan van SVB (Studentenvakbond) met Ludo Martens en Paul Goossens. Fred was er een soort gerant. De realiteit haalde het SVB in. De Harp werd geen politiek gericht centrum maar werd zienderogen ingenomen door de niet georganiseerde Leuvense jeugd die het café als hun vaste honk begonnen te beschouwen. Nadat SVB uit elkaar is gespat in verscheidene politieke groepuscules zoals Amada, RAL, MLB e.t.q. die zich van de Harp niets meer aantrokken, heeft Fred heel de zaak als die van hem beschouwd. Het is hem als het ware in de schoot geworpen maar niet helemaal zijn verdienste.       Vroeger de gouden sleutel net naast sigarenwinkeltje.  (Guy Missotten)nr 43 : Vishandel Van Steenbeeck,   The Pipe


nqr 45  Muziekwinkel Versluys  Later Vandenbroeck


                                           Herman Vandenbroeck en vader Kestens van de meubelwinkel in de Brusselsestraat  (thans begrafenisonderneming).Uit een telefoongids van 1930

De nummers zijn wel gewijzigd. "De Ploeg" of de pharmacie van Smets werd later nr 5.
Ernaast, in nr 7 , waar later ook een tijdje Taxi Breckpot gevestigd was, was een tabakswinkel "Moeneclaye" en in nr 9, waar café "Het Schipke" zou komen was , was er toen ook een café uitgebaat door J. Vanderborght.    In nr 11 (toen 31)  was toen reeds sinds lange tijd de messenwinkel van Suy en daarnaast, in nr 13 (toen 33) was er de winkel van de zusters Vertessen, merceries. Huis Tallon in 1939 uitgebaat door mej. A. Valvekens. nr35 (15) later groentewinkel van Maison en nr 17 (toen 37) was een doodkistenwinkel van Ph. Van Dooren; , café " 't Schipken in 57in de sixties Crazy Cat, Rocky's... nr 19, een fotograaf in de jaren 50 en 60 , tevoren Van Laer E. denrées col.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten